Persverklaring, Digital Security, Radboud Universiteit Nijmegen, 18 juli 2008

Radboud Universiteit mag artikel Mifare Classic Chip publiceren

De Radboud Universiteit Nijmegen is verheugd dat de voorzieningenrechter in Arnhem in kort geding heeft bepaald dat prof. dr. B. Jacobs, hoogleraar Computerbeveiliging, zijn artikel over de Mifare Classic Chip mag publiceren. De rechter heeft geoordeeld dat het publiceren van dit wetenschappelijk artikel valt onder de vrijheid van meningsuiting en dat er in een democratische samenleving grote belangen zijn gemoeid met het kunnen publiceren van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het artikel wordt begin oktober gepubliceerd tijdens een wetenschappelijke conferentie in Malaga, Spanje.

In maart jongstleden toonden onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen, onder leiding van prof. Bart Jacobs, aan dat de Mifare Classic Chip zoals die wordt gebruikt in toegangspassen en de OV-chipkaart tekortkomingen vertoont. Vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de universiteit de Rijksoverheid en NXP direct vertrouwelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar de Mifare Classic Chip. De onderzoekers hebben sinds maart bewust geen verdere details over de onvolkomenheden van de chip bekend gemaakt om belanghebbenden, waaronder NXP, de kans te geven de nodige maatregelen te nemen. Publicatie van het wetenschappelijk artikel was voorzien in oktober 2008. Het artikel is in juni onder geheimhouding naar NXP verzonden zodat NXP eventueel het oordeel van de rechter kon vragen.

Begin juli besloot NXP een kort geding tegen prof. Jacobs en de Radboud Universiteit aan te spannen om publicatie van het wetenschappelijk artikel te verbieden. De Radboud Universiteit bracht hiertegen in dat met een publicatieverbod de academische vrijheid van onderzoek, waaronder de vrijheid van publicatie, in geding zou komen. Wetenschappelijk onderbouwde resultaten van dit onderzoek moeten naar de mening van de universiteit vrij hun weg naar de samenleving kunnen vinden om ook maatschappelijke betekenis te krijgen.

De rechter stelt de universiteit in het gelijk. Overwogen wordt dat er in een democratische samenleving grote belangen zijn gemoeid met het kunnen publiceren van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en het informeren van de samenleving over de tekortkomingen van een product, zodat maatregelen kunnen worden genomen tegen de risico's ervan.

Bovendien meent de rechter dat de Radboud Universiteit zorgvuldig heeft gehandeld.

Persbericht rechtbank Arnhem